Kto pracuje przez cały dzień, ten nie ma czasu na zarabianie pieniędzy.
[John Rockefeller]

Cennik

30 zł/str.

Zakres tematyczny

Pomoc w napisaniu pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) z finansów, bankowości lub rachunkwości.

KLAUZULA SUMIENIA: Decydując się na skorzystanie z moich usług zobowiązujesz się, że napisana przeze mnie praca posłuży Ci tylko i wyłącznie jako forma pomocy naukowej (legalne) oraz, że nie złożysz jej na uczelni jako swojej własnej (nielegalne).